Zbiornik Nad Potokiem

Na Osiedlu Nad Potokiem, blisko linii kolejowej i ul. Olsztyńskiej powstaje zbiornik przeciwpowodziowy. Ma on także służyć okolicznym mieszkańcom jako teren rekreacyjny. Wiadomo, że w ramach prowadzonych prac zbudowana zostanie ścieżka rowerowa dookoła zbiornika, która będzie się łączyła ze ścieżką rowerową wzdłuż istniejącej na na razie w planach trasie NS biegnącej wzdłuż torów.

W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego „Relaks nad Potokiem” o wartości 1,5 miliona złotych planowane są ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, będzie miejsce na grilla, niestety nie cały teren będzie można wykorzystać do spacerowania.

Sztuczna wyspa nad potokiem. Fot. Mac.

Napełnianie zbiornika rozpoczęło się 15 sierpnia 2022, lecz nie wiadomo kiedy się zakończy. Wszystko zależy od ilości opadów. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest konsorcjum firm – Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych i Rekultywacji z Sandomierza oraz Inżynieria Wodna z Końskich.

Fot. Mac

Budowa zbiornika w ramach Programu Life, ma poprawić jakość wody i wzmocnić bioróżnorodność oraz zminimalizować przepływy w Potoku Północnym. Wybudowany zbiornik przeciwpowodziowy ma pełnić funkcje retencyjne.

Fot. Mac

Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej ciekawyradom.pl.

Fot. Mac